QtDataVisualization.Q3DScene

Inheritance diagram of PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene

Synopsis

Functions

Signals

Static functions

Detailed Description

class PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene([parent=None])
Parameters

parentQObject

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.activeCamera()
Return type

Q3DCamera

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.activeCameraChanged(camera)
Parameters

cameraQ3DCamera

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.activeLight()
Return type

Q3DLight

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.activeLightChanged(light)
Parameters

lightQ3DLight

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.devicePixelRatio()
Return type

float

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.devicePixelRatioChanged(pixelRatio)
Parameters

pixelRatiofloat

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.graphPositionQuery()
Return type

QPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.graphPositionQueryChanged(position)
Parameters

positionQPoint

static PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.invalidSelectionPoint()
Return type

QPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.isPointInPrimarySubView(point)
Parameters

pointQPoint

Return type

bool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.isPointInSecondarySubView(point)
Parameters

pointQPoint

Return type

bool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.isSecondarySubviewOnTop()
Return type

bool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.isSlicingActive()
Return type

bool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.primarySubViewport()
Return type

QRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.primarySubViewportChanged(subViewport)
Parameters

subViewportQRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.secondarySubViewport()
Return type

QRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.secondarySubViewportChanged(subViewport)
Parameters

subViewportQRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.secondarySubviewOnTopChanged(isSecondaryOnTop)
Parameters

isSecondaryOnTopbool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.selectionQueryPosition()
Return type

QPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.selectionQueryPositionChanged(position)
Parameters

positionQPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setActiveCamera(camera)
Parameters

cameraQ3DCamera

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setActiveLight(light)
Parameters

lightQ3DLight

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setDevicePixelRatio(pixelRatio)
Parameters

pixelRatiofloat

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setGraphPositionQuery(point)
Parameters

pointQPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setPrimarySubViewport(primarySubViewport)
Parameters

primarySubViewportQRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setSecondarySubViewport(secondarySubViewport)
Parameters

secondarySubViewportQRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setSecondarySubviewOnTop(isSecondaryOnTop)
Parameters

isSecondaryOnTopbool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setSelectionQueryPosition(point)
Parameters

pointQPoint

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.setSlicingActive(isSlicing)
Parameters

isSlicingbool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.slicingActiveChanged(isSlicingActive)
Parameters

isSlicingActivebool

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.viewport()
Return type

QRect

PySide2.QtDataVisualization.QtDataVisualization.Q3DScene.viewportChanged(viewport)
Parameters

viewportQRect